เดินตามรอยเท้า "พ่อ" พ่อสอนเราให้เราพึ่งพาตนเอง ทำกินก่อน ถ้ามากก็เผื่อแผ่ ถ้าเหลือก็ขาย ใช้ชีวิตพอเพียง แค่นี้ก็สุขแล้ว อย่ารอใครทั้งสิ้น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

Search

กำลังโหลด...

ผู้ติดตาม

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การทำฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้นข้าว

ฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้นข้าว
“การ ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” เป็นแนวทางในการเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ที่มีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการทำนาด้วยปุ๋ยเคมี ดังนั้นการที่เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ และปลอดภัยไร้สารตกค้างทั้งต่อตัวผู้ผลิตและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยสูตรฮอร์โมนผลไม้บำรุงข้าว

ส่วนผสม
วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปัสสาวะวัวรักษาโรคใบสนิมในนาข้าว

ปัสสาวะวัวรักษาโรคใบสนิมในนาข้าว
คุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การทำสวนผลไม้ผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน ปัจจุบันนี้คุณลุงบุญส่ง อายุ 60 ปี อาศัยอยู่บ้านสันประดู่ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรมาแล้วกว่า 40 ปี โดยถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตร ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัล ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเด่น เรื่องการเกษตร รางวัลเกษตรกรดีเด่นประจำตำบล เป็นต้น นอกจากรางวัลที่ได้กล่าวมาแล้ว พืชผักสวนครัวที่คุณลุงบุญส่งปลูกยังได้รับ GAP หรือผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปัจจุบันนี้คุณบุญส่ง ได้ทำเกษตรในพื้นที่กว่า 31 ไร่ 2 งาน โดยได้แบ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจำนวน 28 ไร่ จะเป็นพื้นที่การทำนา และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่การปลูกบ้านทำสวนผลไม้ผสมผสานและการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ซึ่งพืชที่คุณลุงบุญส่งปลูกจะเป็นพืชที่ปลอดสารพิษทั้งหมด ถ้าพูดถึงรายได้ การทำเกษตรแบบผสมผสานทำให้คุณลุงบุญส่งมีรายได้หมุนเวียนกันไปทุกวันไม่ว่าจะเป็นจากการขายพืชผักสวนครัว รายได้จากสวนผลไม้ รายได้จากการขายข้าว รวมถึงรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่ ) เป็นต้นโรคสนิมเหล็กในนาข้าว ซึ่งลักษณะของใบข้าวจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลคล้ายกับสนิมต้นข้าวหยุดการเจริญ

เตือนภัย !?!......ระวังหนอนกระทู้คอรวงระบาดหลังน้ำลด

เตือนภัย !?!......ระวังหนอนกระทู้คอรวงระบาดหลังน้ำลด 
ระยะนี้สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่นาข้าวก้าลังเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ซึ่งเกิดจากน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วม ท้าให้ผลผลิตในนาข้าวได้รับความเสียหาย ขอให้ยังเกษตรกรเตรียมรับมือกับโรคและแมลงศัตรูข้าวที่จะมาหลังจากน้ำลด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้คอรวง ซึ่งชอบกัดกินส่วนคอรวงข้าวที่ก้าลังจะสุก ทำให้คอรวงขาด สามารถทำลายรวงข้าวได้มากถึง 80 เปอร์เซนต์

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา

การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา
การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนาที่เสียหายอาจจะเนื่องมาจาก การทำลายของหอยเชอรี่ ปูนา หรือต้นกล้าตายในช่วงของการปักดำเกษตรกรหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมต้นข้าวแล้วออกผลผลิตไม่พร้อมกันทั้งแปลง เกษตรกรบ้านวังครกมีวิธีการซ่อมแซมต้นข้าวดังนี้


วิธีการซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปุ๋ยเร่งโตจากสาหร่ายหางกระรอก

      สาหร่ายหางกระรอก เป็นวัชพืชน้ำที่ขึ้นตามคลองหรือร่องสวนของเกษตรกรในท้องที่อำเภออัมพวา นอกจากจะทำให้คลองหรือร่องสวนตื้นเขินแล้วยังเป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนของน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) และทำให้การสัญจรโดยทางเรือและการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไม่สะดวก การนำมาใช้ประโยชน์ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้และยังนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปใช้กับไม้ผล พืชผัก ต่าง ๆ ได้ผลดี โดยเฉพาะการใช้ทดแทนปุ๋ย             ยูเรีย ลดต้นทุนการผลิตข้าววิธีการทำน้ำหมักจากสาหร่ายหางกระรอก 

ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สูตร 5-4-3-2-1

การทำนาข้าวอินทรีย์นั้นเกษตรกรก็มักจะมีการนำภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่มาใช้ หรือนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่สำหรับคุณลุงบุญส่ง ปราชญ์เกษตรท่านนี้ ได้อาศัยการสังเกต และนำมาปรับใช้ จนประสบผลสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สำหรับบำรุงข้าวพืชและดินซึ่งเป็นเทคนิคดีๆที่คุณลุงบุญส่งอังคาลัยที่ได้ทำการทดลองใช้กับนาข้าวพืชสวนพืชไร่ซึ่งมีผลช่วยให้ข้าวและพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นรวมถึงได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นโดยคุณลุงบุญส่งได้นำส่วนผสมต่างๆมาใช้ในอัตราที่เรียงกันหรือเป็นสูตรที่คุณลุงบุญส่งเรียกว่าสูตร5 : 4 : 3 : 2 : 1 ซึ่งมีส่วนผสมวิธีการทำและรายละเอียดต่างๆดังนี้

วัตถุดิบ