เดินตามรอยเท้า "พ่อ" พ่อสอนเราให้เราพึ่งพาตนเอง ทำกินก่อน ถ้ามากก็เผื่อแผ่ ถ้าเหลือก็ขาย ใช้ชีวิตพอเพียง แค่นี้ก็สุขแล้ว อย่ารอใครทั้งสิ้น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผู้ติดตาม

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สูตร 5-4-3-2-1

การทำนาข้าวอินทรีย์นั้นเกษตรกรก็มักจะมีการนำภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่มาใช้ หรือนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่สำหรับคุณลุงบุญส่ง ปราชญ์เกษตรท่านนี้ ได้อาศัยการสังเกต และนำมาปรับใช้ จนประสบผลสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สำหรับบำรุงข้าวพืชและดินซึ่งเป็นเทคนิคดีๆที่คุณลุงบุญส่งอังคาลัยที่ได้ทำการทดลองใช้กับนาข้าวพืชสวนพืชไร่ซึ่งมีผลช่วยให้ข้าวและพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นรวมถึงได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นโดยคุณลุงบุญส่งได้นำส่วนผสมต่างๆมาใช้ในอัตราที่เรียงกันหรือเป็นสูตรที่คุณลุงบุญส่งเรียกว่าสูตร5 : 4 : 3 : 2 : 1 ซึ่งมีส่วนผสมวิธีการทำและรายละเอียดต่างๆดังนี้

วัตถุดิบ1. มูลสัตว์5 ส่วน(มูลวัว,มูลไก่เป็นต้น)
2. หญ้าแห้งฟางแห้ง4 ส่วน
3. แกลบดิบ3 ส่วน
4. แกลบดำ2 ส่วน
5. รำละเอียด1 ส่วน
6. น้ำหมักEM 1 ลิตร
7. น้ำ5 ลิตรวิธีการทำ


1. นำส่วนผสมในข้อ1 – 5 มาผสมรวมและคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. นำน้ำหมักEM มาผสมรวมกันกับน้ำและคนให้เข้ากัน
3. หลังจากนั้นให้นำน้ำหมักที่ผสมเรียบร้อยแล้วค่อยๆราดลงไปในกองปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็ลองกำดูถ้าเกิดกำแล้วเป็นก้อนก็เป็นอันว่าใช้ได้
4. ใช้ผ้าหรือถุงพลาสติกสีดำคลุมไว้เพื่อให้ปุ๋ยหมักมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. หมักไว้7 – 10 วันโดยต้องทำการพลิกดินทุกๆ3 วันหรืออาจจะหมักใส่ในกระสอบไว้ก็ได้ซึ่งถ้าหมักในกระสอบจะพลิกดินได้สะดวกกว่าโดยทุกๆ3 วันให้ทำการพลิกกระสอบวางกลับหัวกลับหางครั้งหนึ่งก็ได้
วิธีการใช้

1. ทำการไถแปลเตรียมพื้นที่การปลูกตากแดดไว้2 อาทิตย์
2. หลังจากตากดินไว้ครบ2 อาทิตย์แล้วให้นำปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ไปหว่านในพื้นที่ที่เตรียมไว้ก่อนทำการเพาะปลูกหรือก่อนทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว3 วันโดยนำมาใช้ครั้งแรกในอัตรา200 กิโลกรัม/ไร่(ช่วงที่ทำการทดลองใช้สูตรนี้เป็นครั้งแรก)หลังจากใส่ครั้งแรกแล้วครั้งต่อๆไปไม่ต้องใส่ถึง200 กิโลกรัมให้ลดการใช้ลงมาเรื่อยๆ

ที่มา :- เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น