เดินตามรอยเท้า "พ่อ" พ่อสอนเราให้เราพึ่งพาตนเอง ทำกินก่อน ถ้ามากก็เผื่อแผ่ ถ้าเหลือก็ขาย ใช้ชีวิตพอเพียง แค่นี้ก็สุขแล้ว อย่ารอใครทั้งสิ้น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผู้ติดตาม

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา

การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา
การซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนาที่เสียหายอาจจะเนื่องมาจาก การทำลายของหอยเชอรี่ ปูนา หรือต้นกล้าตายในช่วงของการปักดำเกษตรกรหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมต้นข้าวแล้วออกผลผลิตไม่พร้อมกันทั้งแปลง เกษตรกรบ้านวังครกมีวิธีการซ่อมแซมต้นข้าวดังนี้


วิธีการซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา

•ให้เริ่มทำการซ่อมแซมต้นข้าวเมื่อต้นข้าวแตกกอ(ประมาณ 45 วัน หลังจากปักดำ )
•ก่อนทำการซ่อมแซมต้นข้าวให้ทำการสำรวจความเสียหายของต้นข้าวเพื่อที่จะคำนวนต้นกล้าที่จะมาซ่อมแซมให้พอดีกัน
•ต้นกล้าที่จะนำมาซ่อมแซมให้ทำการการแยกจากต้นข้าวในแปลงที่ปลูก **การแยกต้นข้าวที่จะนำมาซ่อมแซมในแปลงเดียวกันทำให้ข้าวออกรวงพร้อมกันเนื่องจากมีอายุพร้อมกันและมีการเจริญเติบโตเหมือนกัน**
•การแยกต้นข้าวให้เลือกต้นข้าวที่กอใหญ่แตกกอดี จากนั้นทำการแบ่งกอประมาณ ¼ ของกอข้าวโดยการค่อยๆถอนแยกออกจากนั้นให้ล้างดินที่บริเวณรากออกให้หมด (เพื่อสะดวกในการขนย้ายและปักดำ) **ตอนที่ถอนต้นข้าวต้องระวังอย่าให้ต้นข้าวหักเพราะจะทำให้ต้นข้าวโตช้า**
•ทำการมัดต้นข้าวรวมเป็นกำๆแล้วทำการตัดใบออกประมาณ 1/3 ของต้นข้าว (การตัดใบข้าวออกทำให้สะดวกต่อการปักดำและต้นข้าวแตกยอดเร็ว)
•นำต้นข้าวแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ต้นข้าวแข็งง่ายต่อการปักดำ
•นำต้นข้าวที่เตรียมไว้มาปักดำในแปลงส่วนที่เสียหายได้เลย


ข้อดี : วิธีการนี้จะทำให้ต้นข้าวออกรวงพร้อมกันทั้งแปลงทั้งในส่วนของข้าวเดิมและข้าวที่ซ่อมแซม


ข้อมูลจาก: เครือข่ายสถานีวิทยุร่มด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น