เดินตามรอยเท้า "พ่อ" พ่อสอนเราให้เราพึ่งพาตนเอง ทำกินก่อน ถ้ามากก็เผื่อแผ่ ถ้าเหลือก็ขาย ใช้ชีวิตพอเพียง แค่นี้ก็สุขแล้ว อย่ารอใครทั้งสิ้น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผู้ติดตาม

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การทำฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้นข้าว

ฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้นข้าว
“การ ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” เป็นแนวทางในการเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ที่มีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการทำนาด้วยปุ๋ยเคมี ดังนั้นการที่เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ และปลอดภัยไร้สารตกค้างทั้งต่อตัวผู้ผลิตและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยสูตรฮอร์โมนผลไม้บำรุงข้าว

ส่วนผสม
-กล้วยสุก,มะละกอสุก,สับปะรด (อย่างละเท่ากัน) จำนวน 30 กิโลกรัม

-เศษอาหารอื่นๆแล้วแต่จะหาได้ จำนวน 30 กิโลกรัม

-กากน้ำตาล จำนวน 2 ลิตร

-อีเอ็ม จำนวน 1 แก้ว


วิธีการ
-นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันใส่ภาชนะที่มีฝาปิด เป็นเวลา 2 เดือนหรือ 30 วันขึ้นไป ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เจือจางในสัดส่วน 1:100


ประโยชน์ของฮอร์โมนผลไม้

- ประโยชน์ คือ ใช้ฉีดพ่นเพื่อให้อาหารทางใบแก่พืชหรือต้นข้าว เพื่อบำรุงรวงข้าวให้ดกมีเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นกว่าเดิม หรือเพื่อบำรุงให้ต้นพืชออกผลดกมากขึ้น ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง เจือจางในสัดส่วน น้ำหมักฮอร์โมน 1 ลิตรต่อน้ำสะอาด 100 ลิตร และต้องฉีดพ่นในตอนเย็นแดดร่ม เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานอย่างเต็มที่ข้อมูลจาก : เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น